Privacyverklaring

 

Als eigenaar van Van der Waerden Tekst & Communicatie ben ik, José van der Waerden, verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. In deze privacyverklaring staat welke gegevens ik gebruik, met welk doel, hoe ik met de gegevens omga en op welke manier ik zorg voor een adequate beveiliging.

 

Contactgegevens

Van der Waerden Tekst & Communicatie

Boksprong 4

5683 LT Best

Tel. 0499 – 464456 / 06 – 22123122

info@vanderwaerden.nl

https://vanderwaerden.nl

 

Persoonsgegevens die ik verwerk

Maak je gebruik van mijn diensten, dan verwerk ik de volgende gegevens:

  • Naam
  • Adres
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Ik verwerk deze persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Om de gevraagde dienst te leveren
  • Ten behoeve van offertes en facturen
  • Om contact te hebben over mijn diensten

Bezoek je mijn website, dan wordt automatisch je IP-adres geregistreerd. Het IP-adres staat 7 dagen op de server en 30 dagen in de back-up van het webhostingbedrijf. Dit persoonsgegeven wordt verder niet door mij verwerkt.

 

Delen van persoonsgegevens

Ik verkoop geen persoonsgegevens aan derden. Je gegevens worden uitsluitend aan derden verstrekt als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Als ik een vraag krijg die mogelijk door een vakgenoot beantwoord moet worden, vraag ik toestemming om je e-mailadres en/of telefoonnummer door te geven aan de betreffende professional.

 

Bewaartermijn

Ik bewaar je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Bepaalde persoonsgegevens bewaar ik minimaal zeven jaar omdat ik wettelijk verplicht ben mijn administratie, inclusief facturen met adresgegevens, zeven jaar te bewaren. Soms bewaar ik persoonsgegevens langer, wanneer dit nodig is voor mijn bedrijfsvoering. Wil je hier meer over weten, dan vertel ik welke gegevens ik van je heb en wat ik ermee doe.

 

Beveiliging

Ik neem de bescherming van persoonsgegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Het mailverkeer, de website en de opslag van gegevens (back-up) op mijn computer worden beschermd door anti-hacksoftware. De volgende bedrijven garanderen dit via een verwerkersovereenkomst en/of privacystatement:

 

Cookies of vergelijkbare technieken

Ik gebruik op www.vanderwaerden.nl geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Aanvullende informatie

Heb je vragen over deze privacyverklaring of over je eigen persoonsgegevens? Neem dan contact met me op.

Wanneer je een klacht hebt, kun je terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

 

Deze privacyverklaring is opgesteld op 12 september 2018